Odziv agencije na očitke VZMD

V zvezi z odzivi dela javnosti na splošna pojasnila predstavnika Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije v oddaji Koda na Televiziji Slovenija, 22. novembra 2022, na temo predvidene kolektivne tožbe Vseslovenskega združenja malih deležnikov (VZMD) zoper operaterje, agencija pojasnjuje, da agencija presoja in ravna skladno z veljavno zakonodajo.

Agencija poudarja, da je njen predstavnik mag. Mark Pohar v oddaji Koda predstavil zgolj ureditev iz Zakona o elektronskih komunikacijah, ni pa se opredeljeval do določb drugih zakonov, še posebej ne tistih, ki niso v pristojnosti agencije. Zato agencija tudi zavrača očitke, da je šlo za »pavšalno izjavo« ali da bi njen predstavnik »popolnoma zanemaril oz. bržčas zavestno obšel ključne pravne argumente«, ki jih je na tiskovni konferenci predstavil VZMD. Predstavnik agencije se do teh namreč v oddaji sploh ni opredeljeval, niti o tem ni bil vprašan. Še zlasti agencija poudarja, da se predstavnik agencije ni opredeljeval do morebitne pravne (ne)utemeljenosti pobude, ki jo je zoper telekomunikacijske operaterje sprožil VZMD in v zvezi s tem tudi ni podajal stališč.

Kot nekorektna ocenjuje agencija tudi namigovanja VZMD, da agencija podpira operaterje pri njihovem enostranskem dvigovanju cen in da se je zaradi izraženega mnenja agencije »eden od operaterjev že odločil, za vnovičen dvig cen z naslednjim letom.« Agencija izrecno poudarja, da po veljavni zakonodaji neposrednega vpliva na maloprodajne cene storitev operaterjev nima, zato politika določanja maloprodajnih cen ostaja izključno v domeni operaterjev. Agencija pa s svojimi ravnanji operaterjev nikoli ni podpirala ali jih spodbujala pri kakršnih koli enostranskih posegih v sklenjena naročniška razmerja, prav tako ne k enostranskemu dvigovanju cen.

Agencija zato zavrača neutemeljene trditve, da posamezni predstavniki agencije»še zdaleč ne opravljajo ustrezno svojih - z zakonom določenih in javnimi sredstvi financiranih - nalog in odgovornosti« ter da so naročniki »očitno naleteli na popolno nerazumevanje oz. sprenevedanje organa, ki naj bi jih ščitil«. Primarna vloga agencije je zaščita vseh končnih uporabnikov elektronskih komunikacij in kot izhaja iz letnih poročil agencije je bilo samo v letu 2021 rešenih 647 sporov končnih uporabnikov, pri čemer je agencija v več kot polovici primerov, v 55 %, dosegla sporazumno rešitev spora med končnim uporabnikom in operaterjem. Prav tako je agencija končnim uporabnikom v tem letu pomagala z več kot 270 pojasnili, organizirala več posvetov in delavnic na temo zaščite končnih uporabnikov in zagotavljala delovanje klicnega centra.

Navedeno kaže na učinkovito delo agencije in zavzeto opravljanje zakonskih nalog agencije na področju varovanja interesov končnih uporabnikov elektronskih komunikacijskih storitev.    

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava