Skoči do osrednje vsebine

Agencija pripravila spletno vstopno točko za invalide

Kaj mora biti v medijskih vsebinah prilagojeno invalidnim osebam? Kako morajo svojo ponudbo prilagoditi operaterji? Kaj mora biti zanje zagotovljeno v železniškem prometu? Kam se lahko obrnejo za pomoč in kaj storijo, če te pravice niso zagotovljene? Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije obvešča javnost, da je na svoji spletni strani pripravila novo vstopno točko, kjer lahko invalidne osebe najdejo vse te informacije in odgovore iz različnih področij, zbrane na enem mestu.

Invalidne osebe morajo namreč imeti možnosti za enakovredno vključevanje v življenjsko okolje in enakovreden dostop do informacij. Zato so na področju medijskih storitev ukrepi namenjeni zlasti osebam z okvaro vida ali sluha, da lahko spremljajo avdiovizualne medijske storitve na njim prilagojen način. Po zadnji spremembi Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah je agencija zadolžena za vzpostavitev spletne točke za prijavo pritožb glede dostopnosti avdiovizualnih medijskih storitev. Tako lahko invalidne osebe v primeru neizpolnjevanja obveznosti izdajateljev programov vložijo pritožbo na agencijo.

Hkrati pa agencija na pregleden način objavlja tudi pravice invalidov na drugih področjih, ki so v pristojnosti agencije. V železniškem prometu morajo prevozniki invalidnim osebam in osebam z omejeno mobilnostjo zagotoviti dostop do postaj, ploščadi, voznih sredstev in drugih prostorov.

Prav tako morajo operaterji elektronskih komunikacij invalidnim osebam med drugim zagotavljati možnost klica v sili, z uporabo znakovnih jezikov in drugih oblik negovorjenih jezikov ali vsaj s prenosom besedila prek mobilnega telefona.

Več informacij o vsem tem, pa tudi, na koga se invalidne osebe lahko obrnejo v primeru kršitev pravic in na kakšen način, lahko najdete na spletni strani agencije.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava