Skoči do osrednje vsebine

Agencija obvešča, da je nov Zakon o elektronskih komunikacijah potrjen

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije zainteresirano javnost obvešča, da je bil danes v Državnem zboru sprejet novi Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2), s katerim se v slovenski pravni red prenaša Direktiva EU 2018/1972 o Evropskem zakoniku za elektronske komunikacije.

Po objavi zakona v Uradnem listu RS bo agencija nemudoma pristopila k pripravi splošnih aktov, ki so v njeni pristojnosti, o čemer bo zainteresirano javnost obveščala na svoji spletni strani. Ker je za pripravo kakovostnih splošnih aktov ključno sodelovanje vseh deležnikov, v zvezi s tem pa je, tudi glede na število splošnih aktov in kompleksnost vsebin, pričakovati velik obseg nalog, bo agencija z namenom zagotovitve večje predvidljivosti v prihodnjih dneh objavila predviden vrstni red in okvirno časovnico obravnave posameznih splošnih aktov. S tem želi agencija deležnikom omogočiti, da lahko pravočasno planirajo svoje resurse in se aktivno vključijo v postopek njihovega sprejema.  

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava