Skoči do osrednje vsebine

Agencija je objavila razpis za zasebna 5G omrežja

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije je objavila javni razpis z javno dražbo za dodelitev radijskih frekvenc za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev končnim uporabnikom v radiofrekvenčnih pasovih 2300 MHz in 3600 MHz za lokalno uporabo. Na razpis se lahko do 20. decembra 2023, do najkasneje 10. ure na povezavi, ki bo objavljena naknadno, prijavijo tako operaterji kot vertikale, torej podjetja, industrije, lokalne skupnosti, občine.

Cilji razpisa so med drugim:

 • s pomočjo naprednih tehnologij ustvariti pogoje za gradnjo lokalnih in regionalnih celičnih radijskih sistemov naprednih namenskih storitev poslovnih uporabnikov in zagotoviti digitalno vključenost lokalnega prebivalstva na čim večjem odstotku ozemlja,
 • slediti najrazvitejšim državam sveta pri uvedbi industrije 4.0 in inteligentne povezljivosti,
 • povečanje družbeno ekonomske blaginje državljanov Republike Slovenije, zlasti nova delovna mesta v različnih vejah industrije v letih od 2025 do 2030.

Kdo lahko se lahko prijavi in kakšen bo postopek?

Skupaj so na javnem razpisu na voljo trije konkretni bloki, in sicer dva bloka v pasu 2300 MHz, in en blok v pasu 3600 MHz, za vsako geografsko območje. Agencija bo javni razpis z javno dražbo izvedla v treh fazah. Predvidene so tri javne dražbe, in sicer v vsaki fazi javnega razpisa ena.

V prvi fazi lahko sodelujejo le vertikale, torej industrija, občine, lokalne skupnosti,  ki bodo spekter uporabljale za zagotavljanje storitev brezžičnih elektronskih komunikacij za lastne potrebe. V drugi in tretji fazi za preostali spekter lahko sodelujejo vsi zainteresirani ponudniki pod enakimi pogoji.

V skladu z zakonom bodo uspešni dražitelji morali poravnati znesek za učinkovito rabo omejene naravne dobrine pred uvedbo upravnih postopkov, tisti, pa ki bodo pridobili frekvenčne bloke, kjer ne bo presežnega povpraševanja, pa po izdaji odločbe. Vse o poteku, pogojih in pravilih razpisa najdete na spletni strani agencije

Agencija je najnižje zneske plačila za učinkovito rabo omejene naravne dobrine za 10 MHz in na 1000 prebivalcev določila s soglasjem Vlade Republike Slovenije. Agencija ocenjuje, da bo odločbe izdala do sredine leta 2024.

Prednosti uporabe frekvence 5G

Zasebna omrežja s 5G tehnologijo so lahko privlačna za različne organizacije in podjetja iz več razlogov:

 1. Večja hitrost in zmogljivost: 5G omrežja omogočajo bistveno večjo hitrost prenosa podatkov v primerjavi s prejšnjimi generacijami omrežij, kar je lahko koristno za organizacije, ki potrebujejo hitro in zanesljivo povezavo za svoje aplikacije in storitve.
 2. Nižja zakasnitev (latenca): 5G omrežja imajo nizko latenco, kar pomeni, da so odzivna in primerna za aplikacije, ki zahtevajo hitre odzive, kot so avtonomna vozila, virtualna resničnost in druge napredne tehnologije.
 3. Večja zanesljivost: 5G omrežja so zasnovana za zagotavljanje visoke zanesljivosti, kar je ključno za organizacije, ki potrebujejo neprekinjeno delovanje svojih storitev in aplikacij.
 4. Povečane zmogljivosti omrežja: 5G omrežja omogočajo povečanje števila naprav, ki so povezane na omrežje, kar je pomembno za različne uporabe interneta stvari (IoT) in pametnih naprav.
 5. Prilagodljivost in nadzor: Zasebna 5G omrežja omogočajo organizacijam večjo prilagodljivost in nadzor nad svojimi omrežji, kar lahko prilagodijo svojim specifičnim potrebam in zahtevam.

Zasebna 5G omrežja so lahko koristna za različne sektorje, vključno z industrijo, zdravstvom, energetiko, logistiko in drugimi panogami, kjer je pomembna visoka zmogljivost, zanesljivost in nadzor nad omrežjem.

5G zasebna omrežja so že v uporabi v različnih sektorjih in za različne aplikacije. Tu je nekaj primerov, kako se 5G zasebna omrežja uporabljajo:

 1. Industrija: V proizvodnih obratih se uporabljajo 5G zasebna omrežja za nadzorovanje in upravljanje strojev in opreme v realnem času. To omogoča boljšo avtomatizacijo in optimizacijo proizvodnje. Primer je uporaba 5G omrežij v avtomobilski industriji za nadzor avtomatizirane proizvodnje.
 2. Pomorska industrija: V pristaniščih in na ladjah se uporabljajo 5G zasebna omrežja za nadzorovanje pristaniških operacij, sledenje tovoru in varnostne sisteme.
 3. Zdravstvo: V bolnišnicah in zdravstvenih ustanovah se 5G zasebna omrežja uporabljajo za povezovanje medicinske opreme, oddaljeni nadzor pacientov ter za hitro prenos medicinskih slik in podatkov.
 4. Energetika: V energetski industriji se 5G zasebna omrežja uporabljajo za nadzorovanje razpršenih energetskih virov, kot so vetrne turbine in sončne elektrarne, ter za boljše upravljanje energetskih omrežij.
 5. Logistika in transport: V logističnih operacijah se 5G zasebna omrežja uporabljajo za sledenje tovoru, upravljanje skladišč in avtonomno upravljanje prometa.
 6. Pametna mesta: V mestnih okoljih se 5G zasebna omrežja uporabljajo za povezovanje različnih pametnih naprav in senzorjev, ki omogočajo boljšo upravljanje prometa, oskrbo z energijo in vodo ter varnost mesta.
 7. Rudarstvo: V rudarski industriji se 5G zasebna omrežja uporabljajo za nadzorovanje in avtomatizacijo rudarskih operacij, kar povečuje varnost in učinkovitost.
 8. Izobraževanje: Na univerzah in v izobraževalnih ustanovah se 5G zasebna omrežja uporabljajo za zagotavljanje hitre internetne povezave študentom in profesorjem ter za izboljšanje virtualnih učnih okolij.
 9. Strojegradnja in prevoz: V avtomobilski industriji se 5G zasebna omrežja uporabljajo za preizkušanje in razvoj avtonomnih vozil ter za izboljšanje komunikacije med vozili.
 10. Pametni kmetijski sistemi: V kmetijstvu se 5G zasebna omrežja uporabljajo za nadzorovanje senzorjev, avtomatizacijo kmetijskih procesov in spremljanje rastlin.

Ti primeri kažejo, kako 5G zasebna omrežja omogočajo inovacije in izboljšujejo učinkovitost v različnih sektorjih. Prav tako omogočajo prilagodljivo upravljanje omrežja, kar je ključno za organizacije, ki imajo posebne zahteve in potrebe glede omrežne infrastrukture.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava