Predlog Splošnega akta o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve

Agencija vabi zainteresirano javnost, da do vključno 28. 9. 2020 posreduje pripombe, predloge ali dopolnitve k predlogu novega Splošnega akta o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve, s katerim agencija določa kakovost izvajanja univerzalne poštne storitve.

Glede na veljavni splošni akt agencija predlaga spremembe, ki vključujejo postopno prilagajanje predpisane kakovosti spremenjenim razmeram na nacionalnem in evropskem trgu poštnih storitev, in sicer zlasti z izboljšanjem dostopnosti univerzalne poštne storitve za uporabnike, ki imajo do najbližje pošte ali pogodbene pošte več kot 4,5 kilometra zračne razdalje, ter z uvajanjem dveh kakovosti prenosa pošiljk korespondence. Agencija želi s predlogom splošnega akta zagotaviti tudi večjo predvidljivost regulatornega okvirja glede predpisane gostote poštnih nabiralnikov.

Vse pripombe, predloge ali dopolnitve pošljite na naslov agencije (Stegne 7, 1000 Ljubljana) ali na elektronski naslov (info.box@akos-rs.si). Pri tem se obvezno sklicujte na opravilno številko 0073-11/2020.

 

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava