Predlog Programa dela in finančnega načrta za leto 2021 ter predlogi tarif za 2021

Agencija objavlja predlog Programa dela in finančnega načrta za leto 2021 ter predloge tarif za 2021 o:

  • vrednosti točke za plačilo na podlagi obvestila, za plačilo za uporabo radijskih frekvenc in za plačilo za uporabo elementov oštevilčenja;
  • vrednosti točke za plačilo na podlagi dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti oziroma vpisa v uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo;
  • plačilih za izvajanje poštnih storitev;
  • vrednosti točke in o višini deleža glede na zaračunano uporabnino za uporabo javne železniške infrastrukture za delovanje regulatornega organa na področju železniškega prometa.

Obenem poziva zainteresirano javnost k podaji mnenj, pripomb in predlogov na priložene dokumente. Pripombe pošljite do vključno 31. 8. 2020 na naslov agencije ali preko e-pošte na naslov info.box@akos-rs.si. Pri tem se sklicujete na št. 410-3/2020.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava