Predlog priporočila v zvezi z ravnanjem operaterjev v primeru razveljavitve odločbe o dodelitvi elementov oštevilčenja po uradni dolžnosti

Agencija vabi zainteresirano javnost, da do vključno 13. 7. 2020 posreduje pripombe, predloge ali dopolnitve k predlogu Priporočila v zvezi z ravnanjem operaterjev v primeru razveljavitve odločbe o dodelitvi elementov oštevilčenja po uradni dolžnosti.

Agencija se je po javnem posvetovanju predloga Splošnega akta o spremembah in dopolnitvah splošnega akta o načrtu oštevilčenja z dne 12. 11. 2019, ki se je zaključilo dne 11. 12. 2019, odločila umakniti predmetni predlog splošnega akta ter pripravila predlog nezavezujočega Priporočila v zvezi z ravnanjem operaterjev v primeru razveljavitve odločbe o dodelitvi elementov oštevilčenja po uradni dolžnosti.

Vse pripombe, predloge ali dopolnitve pošljite na naslov agencije (Stegne 7, 1000 Ljubljana) ali na elektronski naslov (info.box@akos-rs.si). Pri tem se obvezno sklicujte na opravilno številko 0073-10/2019.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava