Mnenja in pripombe na predlog Splošnega akta o spremembah in dopolnitvah splošnega akta o načrtu oštevilčenja

Agencija objavlja mnenje zainteresirane javnosti na  predlog Splošnega akta o spremembah in dopolnitvah splošnega akta o načrtu oštevilčenja. Predlog splošnega akta je agencija objavila 12. 11. 2019 in pozvala zainteresirano javnost, da do vključno 12. 12. 2019 posreduje pripombe, predloge ali dopolnitve. Do roka je prejela eno mnenje oziroma pripombo.

Ministrstvo za javno upravo je posredovalo mnenje, v katerem navaja poznavanje problematike težavnega in nejasnega postopka odvzema elementov oštevilčenja, ki med drugim ne zagotavlja varstva pravic naročnikov. Agencija je sicer že v začetku letošnjega leta v okviru predlogov za osnutek novega Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2) predlagala zakonsko rešitev z morebitno obveznostjo prenosa elementov oštevilčenja na aktivne operaterje in s postopkom tovrstnega prenosa, vendar je želela do sprejetja ZEKom-2 urediti omenjeno problematiko s predlagano spremembo splošnega akta.

Agencija se je po premisleku odločila, da umakne predmetni predlog splošnega akta. Bo pa v okviru možnosti nadaljevala z delom ter pripravila predlog priporočila, ki ga bo predložila v javno obravnavo.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava