Skoči do osrednje vsebine

Poziv zainteresirani javnosti za pridobitev dovoljenj za izvajanje radijske dejavnosti za potrebe javnega razpisa za razširjanje novih radijskih programov na digitalnem prizemnem omrežju na celotnem območju Republike Slovenije

Agencija obvešča zainteresirano javnost, da sredi leta 2024 načrtuje objavo javnega razpisa za podelitev pravic razširjanja radijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na celotnem območju Republike Slovenije. Pridobitev pravic bo izbranim ponudnikom omogočila razširjanje njihovih radijskih programov prek digitalnega radijskega omrežja R4 oziroma R5 in s tem slišnost v DAB+ tehnologiji na celotnem območju Republike Slovenije. Eden izmed sklopov javnega razpisa bo namenjen izključno novim radijskim programom, ki se na analogni (FM) ali digitalni (DAB+) platformi še ne razširjajo.

Agencija vse zainteresirane osebe, ki imajo namen kandidirati na razpisu, vendar za svoje programe še niso imetniki dovoljenj za izvajanje radijske dejavnosti, poziva, naj dovoljenja čimprej pridobijo oziroma s tem namenom oddajo vloge na agencijo. Dovoljenje za izvajanje radijske dejavnosti je skladno s 5. odstavkom 105. člena Zakona o medijih  predpogoj za pridobitev pravice razširjanja programa v digitalni radiodifuzni tehniki.

Agencija izrecno opozarja tudi na določbo 2. odstavka 105. člena Zakona o medijih, v skladu s katero sta pogoja za pridobitev dovoljenja registrirana radijska dejavnost in odločba pristojnega ministrstva o vpisu radijskega oziroma televizijskega programa v razvid medijev (glej povezavo).

Vsi zainteresirani ponudniki lahko dodatne informacije glede dovoljenja pridobijo na: Anže Kolšek (anze.kolsek@akos-rs.si; 01/5836393).

Več podatkov o pridobitvi dovoljenja za izvajanje radijske dejavnosti lahko najdete na naslednji povezavi.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava