Skoči do osrednje vsebine

Agencija pripravila osnutek Splošnega akta o izvensodnem reševanju sporov med uporabniki in ponudniki platform za izmenjavo videov

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS je na podlagi novega 38.c člena Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah (Uradni list RS, št. 87/11, 84/15 in 204/21) pripravila osnutek Splošnega akta o izvensodnem reševanju sporov med uporabniki in ponudniki platform za izmenjavo videov, s katerim se podrobneje ureja postopek reševanja spora na tem področju.

Razlogi in obrazložitev predmetnega splošnega akta so razvidni iz priloženega dokumenta.

Agencija poziva zainteresirano javnost k predložitvi morebitnih pisnih pripomb, predlogov ali mnenj k objavljenemu gradivu in sicer najkasneje do 24. marca 2022. Odziv lahko pošljete v fizični obliki na naslov agencije ali po elektronski poti info.box@akos-rs.si.  Pri tem se sklicujte na opravilno številko 0073-5/2022.

Pripombe, mnenja in predloge, ki jih bo agencija prejela do navedenega datuma, bo objavila na svojih spletnih straneh ter se nanje pisno odzvala najkasneje v roku 15 dni od objave.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava