Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za dodelitev radijskih frekvenc za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev v radiofrekvenčnem pasu 2100 MHz

Agencija zainteresirano javnost obvešča, da je v izvrševanju sodbe Upravnega sodišča RS opr. št. I U 1113/2019-59 z dne 15. 6. 2021, ponovno odločala o vlogi družbe Tušmobil d.o.o., Resljeva 16, 3000 Celje (pravni prednici družbe Telemach d.o.o., Brnčičeva ulica 49A, 1231 Ljubljana – Črnuče) z dne 30. 1. 2008 za dodelitev radijskih frekvenc 1950 - 1955 MHz v paru z 2140 - 2145 MHz za opravljanje storitev javnih mobilnih radiokomunikacij – UMTS/IMT-2000 in je zaradi ugotovitve obstoja presežnega povpraševanja po navedenih frekvencah vlogo zavrnila. Navedeno pomeni, da se morajo radijske frekvence 1950 - 1955 MHz v paru z 2140 - 2145 MHz podeliti na javnem razpisu. Ker je odločba, s katero je bilo odločeno v tem postopku, postala dokončna z dnem 27. 8. 2021, je Agencija takoj po njeni dokončnosti pričela s postopkom javnega razpisa in je tako v Uradnem listu RS št. 140 z dne 3. 9. 2021 objavila »Sklep o uvedbi javnega razpisa za dodelitev radijskih frekvenc za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev«, št. 38144-5/2021/1 z dne 30. 8. 2021 za radijske frekvence 1950 - 1955 MHz v paru z 2140 - 2145 MHz za obdobje od 9. 11. 2021 do 8. 4. 2023. 


Agencija zainteresirane ponudnike vabi, da predložijo svoje ponudbe najkasneje do 4. 10. 2021 do 10. ure.


Agencija bo v skladu s poglavjem B razpisne dokumentacije odgovore na prejeta pisna vprašanja, ki jih bo prejela do 13. 9. 2021, objavljala sproti, najkasneje pa do 20. 9. 2021. Na vprašanja, ki jih bo prejela po navedenem roku, agencija ne bo odgovarjala.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava