Skoči do osrednje vsebine

Agencija objavlja video navodila za pomoč pri prijavi na razpis za zasebna 5G omrežja

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije obvešča zainteresirano javnost, da je pripravila in objavlja video posnetek, kot pomoč pri prijavi na javni razpis z javno dražbo za dodelitev radijskih frekvenc v radiofrekvenčnih pasovih 2300 MHz in 3600 MHz za lokalno uporabo, torej za 5G omrežja za zasebno uporabo. Potem ko je na spletni strani objavila razpis, zdaj objavlja še video gradivo, v katerem lahko sledite navodilom za izpolnjevanje obrazcev za oddajo ponudbe, kar lahko olajša postopek oddaje zahtevanih obrazcev. Video gradivo je dostopno na tej povezavi.

Ob tem agencija pojasnjuje, da lahko pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo, postopkom javnega razpisa ali predmetom javnega razpisa, zahtevate v pisni obliki in v slovenskem jeziku. Pisno zahtevo naslovite na naslov Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS, Stegne 7, 1000 Ljubljana, s pripisom »Pojasnila v zvezi javnim razpisom z javno dražbo za dodelitev radijskih frekvenc v radiofrekvenčnih pasovih 2300 MHz in 3600 MHz za lokalno uporabo« ali pa na elektronski poštni naslov: info.box@akos-rs.si. Za dodatne informacije v zvezi z oddajo pojasnil lahko pošljete vprašanja tudi na elektronski naslov: gasper.gabersek@akos-rs.si. Pisna vprašanja mora agencija prejeti najkasneje do 15. novembra 2023, objavljala jih bo sproti, najkasneje pa do 30. novembra 2023. Na vprašanja, ki jih bo agencija prejela po tem roku, ne bo odgovarjala.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava