Skoči do osrednje vsebine

Agencija objavlja predlog Splošnega akta o varnosti omrežij, storitev in podatkov

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije obvešča javnost, da je na podlagi sedmega odstavka 115. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2) pripravila predlog Splošnega akta o varnosti omrežij, storitev in podatkov.

Predlog akta podrobneje določa vsebino in strukturo varnostne dokumentacije, usmeritve glede obravnave tveganj, minimalni obseg in vsebino varnostnih ukrepov, usmeritve glede načrtovanja in zagotavljanja neprekinjenega poslovanja ter dodatne varnostne zahteve za operaterje mobilnih komunikacijskih omrežij.

Agencija vabi zainteresirano javnost, da do vključno 31. marca 2023 posreduje pripombe, predloge ali dopolnitve k predlogu novega Splošnega akta o varnosti omrežij, storitev in podatkov na naslov: Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, Stegne 7, p. p. 418, 1001 Ljubljana ali na elektronski naslov: info.box@akos-rs.si.

Pri pošiljanju se obvezno sklicujte na številko 0073-3/2023.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava