Skoči do osrednje vsebine

Agencija objavlja nov predlog Splošnega akta o varnosti omrežij storitev in podatkov

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije obvešča javnost, da je na podlagi sedmega odstavka 115. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2) pripravila nov predlog Splošnega akta o varnosti omrežij storitev in podatkov.

Nov predlog splošnega akta tako kot prvotni predlog Splošnega akta o varnosti omrežij, storitev in podatkov, ki ga je agencija objavila 17. februarja 2023 na spletni strani agencije, podrobneje določa tehnične usmeritve, ki jih upoštevajo operaterji pri oceni tveganj, vsebino varnostne politike ter tehnične in organizacijske ukrepe, ki jih upoštevajo operaterji z namenom zmanjšanja tveganj za varnost omrežij, informacijskih sistemov in podatkov ter usmeritve glede načrtovanja in zagotavljanja neprekinjenega poslovanja. Agencija je v novem predlogu splošnega akta v največji možni meri upoštevala tudi že prejete pripombe in predloge zainteresirane javnosti. Zaradi kompleksnosti tematike, ki jo ureja splošni akt, in glede na nekatere spremembe prvotnega predloga, ki je bil že v javnem posvetovanju, se je agencija odločila, da ga posreduje v javno posvetovanje vnovič.

Agencija vabi zainteresirano javnost, da do vključno 2. junija 2023 posreduje pripombe, predloge ali dopolnitve k predlogu posodobljenega Splošnega akta o varnosti omrežij, storitev in podatkov na naslov: Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, Stegne 7, p. p. 418, 1001 Ljubljana ali na elektronski naslov: info.box@akos-rs.si.

Pri pošiljanju se obvezno sklicujte na številko 0073-3/2023.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava