Skoči do osrednje vsebine

Agencija objavlja predlog Splošnega akta o poročanju in vrednotenju varnostnih incidentov

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije obvešča javnost, da je na podlagi drugega odstavka 118. člena in drugega odstavka 119. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2) pripravila in objavlja predlog Splošnega akta o poročanju in vrednotenju varnostnih incidentov.

Predlog tega splošnega akta podrobneje opredeljuje vrste varnostnih incidentov, ki pomembno vplivajo na delovanje javnih komunikacijskih omrežij ali izvajanje javnih komunikacijskih storitev, metodologijo ter vsebino obveščanja in poročanja varnostnih incidentov ter podrobneje ureja kriterije za njihovo vrednotenje.

Agencija vabi zainteresirano javnost, da do vključno 10. aprila 2023 posreduje pripombe, predloge ali dopolnitve k predlogu novega Splošnega akta o varnosti omrežij, storitev in podatkov na naslov: Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, Stegne 7, p. p. 418, 1001 Ljubljana ali na elektronski naslov: info.box@akos-rs.si. Pri pošiljanju se obvezno sklicujte na številko 0073-1/2023.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava