Agencija objavlja predlog Splošnega akta o načinu upoštevanja meril glede nudenja cenovnih opcij ali paketov za potrošnike z nizkimi dohodki oziroma s posebnimi potrebami v okviru zagotavljanja univerzalne storitve

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije obvešča javnost, da je na podlagi tretjega odstavka 173. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2) pripravila predlog novega Splošnega akta o načinu upoštevanja meril glede nudenja cenovnih opcij ali paketov za potrošnike z nizkimi dohodki oziroma s posebnimi potrebami v okviru zagotavljanja univerzalne storitve. Predlog akta temelji na obstoječem Splošnem aktu načinu upoštevanja meril glede nudenja cenovnih opcij ali paketov za potrošnike z nizkimi dohodki oziroma s posebnimi potrebami v okviru zagotavljanja univerzalne storitve. Spremembe prinašajo večjo razumljivost splošnega akta in sledijo čim večji uporabi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije kot podlagi za odločitve, ali je potrebno aktivirati mehanizem cenovnih opcij ali paketov.

Agencija vabi zainteresirano javnost, da do vključno 24. aprila 2023 posreduje pripombe, predloge ali dopolnitve k predlogu novega Splošnega akta o načinu upoštevanja meril glede nudenja cenovnih opcij ali paketov za potrošnike z nizkimi dohodki oziroma s posebnimi potrebami v okviru zagotavljanja univerzalne storitve na naslov: Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, Stegne 7, p. p. 418, 1001 Ljubljana ali na elektronski naslov: info.box@akos-rs.si.

Pri pošiljanju se obvezno sklicujte na številko 0073-40/2022.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava