Agencija obvešča, da ni prejela pripomb k predlogu Splošnega akta o načinu upoštevanja meril glede nudenja cenovnih opcij ali paketov za potrošnike z nizkimi dohodki oziroma s posebnimi potrebami v okviru zagotavljanja univerzalne storitve

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije objavlja odgovor na pripombe, prejete v postopku javnega posvetovanja o predlogu Splošnega akta o kakovosti univerzalne storitve, ki je bil objavljen 22. marca 2023 objavila na spletni strani agencije.

Do roka za oddajo pripomb agencija ni prejela nobenih pripomb.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava