Skoči do osrednje vsebine

Agencija objavlja predlog Splošnega akta o dodatnih varnostnih zahtevah in omejitvah

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije obvešča javnost, da je na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2) pripravila predlog Splošnega akta o dodatnih varnostnih zahtevah in omejitvah. Predlog akta temelji na podlagi šestega odstavka 116. člena ZEKom-2 in določa usmeritve, ki jih morajo upoštevati in izvajati operaterji mobilnih komunikacijskih omrežij, ki zagotavljajo ta omrežja kritičnim subjektom.

Agencija vabi zainteresirano javnost, da do vključno 8. maja 2023 posreduje pripombe, predloge ali dopolnitve k predlogu Splošnega akta o dodatnih varnostnih zahtevah in omejitvah na naslov: Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, Stegne 7, p. p. 418, 1001 Ljubljana ali na elektronski naslov: info.box@akos-rs.si.

Pri pošiljanju se obvezno sklicujte na številko 0073-3/2023.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava