Skoči do osrednje vsebine

Agencija objavlja nov predlog Splošnega akta o dodatnih varnostnih zahtevah in omejitvah

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije objavlja nov predlog Splošnega akta o dodatnih varnostnih zahtevah in omejitvah, ki temelji na podlagi šestega odstavka 116. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2) in določa usmeritve, ki jih morajo upoštevati in izvajati operaterji mobilnih komunikacijskih omrežij, ki zagotavljajo ta omrežja kritičnim subjektom.

Po objavi prvotnega predloga Splošnega akta o dodatnih varnostnih zahtevah, ki ga je agencija objavila 6. aprila 2023, se je na nacionalnem in na evropskem nivoju zgodilo več pomembnih dogodkov, ki vplivajo na vsebino in zahteve predmetnega splošnega akta.

Agencija je pripravila nov predlog splošnega akta v luči navedenih sprememb na evropski in nacionalni ravni in po posvetovanju in na podlagi dejstev in ugotovitev, ki izhajajo iz priporočila Urada Vlade za informacijsko varnost (URSIV), ki je v Republiki Sloveniji pristojen za informacijsko varnost. Kritičnost elementov omrežja je agencija tako presojala skupaj z URSIV, predvsem iz vidika, da se ti elementi uporabljajo v omrežjih, prek katerih se zagotavljajo storitve za kritične subjekte, to so izvajalci bistvenih storitev, upravljavci kritične infrastrukture, izvajalci nalog zaščite in reševanja, vojska in podobno.  

Agencija vabi zainteresirano javnost, da posreduje pripombe, predloge ali dopolnitve k predlogu novega Splošnega akta o dodatnih varnostnih zahtevah. Zaradi posledic poplav, ki so prizadele Slovenijo, agencija določa daljše obdobje javnega posvetovanja, tako je rok za oddajo pripomb, predlogov ali dopolnitev k navedenemu splošnemu aktu do vključno 18. septembra 2023, na naslov: Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, Stegne 7, p. p. 418, 1001 Ljubljana ali na elektronski naslov: info.box@akos-rs.si.

Pri pošiljanju se obvezno sklicujte na številko 0073-3/2023.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava