Obvestilo o novi storitvi železniškega potniškega prometa

Družba Slovenske železnice - Potniški promet d. o. o. je 8. 6. 2020 agencijo obvestila, da namerava prevoznik zaprositi upravljavca javne železniške infrastrukture za dodelitev nove vlakovne poti za izvajanje storitev potniškega prometa na relaciji Hodoš - Ilirska Bistrica (za mednarodno vlakovno pot na relaciji Praga - Reka) in obratno, s pričetkom vožnje dne 30. 6. 2020 in koncem vožnje dne 30. 9. 2020.

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1795 z dne 20. novembra 2018 o določitvi postopka in meril za uporabo preskusa ekonomskega ravnovesja v skladu s členom 11 Direktive 2012/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta (v nadaljevanju: Izvedbena uredba) v prvem odstavku 4. člena določa, da »prosilec uradno obvesti upravljavce infrastrukture in zadevne regulatorne organe o svoji nameri opravljati novo storitev železniškega potniškega prometa v skladu z rokom iz člena 38 (4) Direktive 2012/34/EU«. Prvi odstavek 15.a člena Zakona o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 99/15 –UPB8 in 30/18; v nadaljevanju: ZZelP) pa določa »Prosilec, ki namerava zaprositi za dodelitev vlakovne poti, za izvajanje storitev potniškega prometa, mora o tem obvestiti vse pristojne upravljavce in regulatorne organe na predvideni vlakovni poti vsaj 18 mesecev pred začetkom veljavnosti voznega reda omrežja, na katerega se zaprosilo za dodelitev vlakovne poti nanaša«.

Izvedbena uredba (četrti odstavek 4. člena) in ZZelP (drugi odstavek 15.a člena) določata, da mora regulatorni organ (tj. agencija) najpozneje v desetih dneh od prejema obvestila, o tem obvestiti vse organe, ki so dodelili pravico za izvajanje javne službe, vse druge organe, ki imajo pravico omejiti dostop do infrastrukture po tem zakonu in vse prevoznike, ki izvajajo javno službo na predvideni vlakovni poti.

V skladu s citiranim agencija objavlja prejeto obvestilo prevoznika. Upravičeni subjekti, kot navedeni v prejšnjem odstavku, imajo možnost, da v roku 30 dni od dne objave tega obvestila, agenciji predložijo prošnjo za preskus ekonomskega ravnovesja. Prošnjo pošljite v navedenem roku na naslov AKOS, Stegne 7, 1000 Ljubljana, ali na elektronski naslov: info.box@akos-rs.si. Pri tem se obvezno sklicujte na številko 3751-3/2020.


Obrazec za zahtevo za preskus ekonomskega ravnovesja je dostopen na spletni strani agencije.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava