Četrto četrtletje 2019: Poročilo o reševanju uporabniških sporov s področja elektronskih komunikacij in poštnih storitev

Agencija objavlja poročilo o reševanju uporabniških sporov s področja elektronskih komunikacij in poštnih storitev za zadnje četrtletje 2019. Iz poročila je med drugim razvidno:

  • V četrtem četrtletju leta 2019 je agencija prejela 215 predlogov za rešitev spora, v primerjavi s predhodnim četrtletjem se je število prejetih sporov povečalo za 34,42%;
  • Prevladovali spori v zvezi s storitvami mobilne telefonije in spori v zvezi s širokopasovnimi storitvami. Sledili so jim spori, povezani s komunikacijskimi storitvami, tem pa spori v zvezi s televizijskimi storitvami;
  • Glede na število končnih uporabnikov po posameznem operaterju je največ sporov v zvezi z mobilnimi storitvami agencija prejela zoper družbo T-2 d. o. o.;
  • Glede na število priključkov po posameznem operaterju je največ sporov v zvezi s fiksnimi storitvami agencija prejela zoper družbo A1 Slovenija d.d..
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava