Gostovanje v Združenem Kraljestvu in cene mednarodnih klicev po brexitu

Z 31. decembrom 2020 je bilo za Združeno Kraljestvo končano prehodno obdobje izstopa iz EU, kar pomeni, da Združeno Kraljestvo ni več del EU. Operaterjem tako ob gostovanju uporabnikov v Združenem Kraljestvu ni več treba zagotavljati storitev gostovanja po ceni kot doma (RLAH), saj te storitve niso več predmet regulacije na podlagi Uredbe EU o gostovanju.

Večina operaterjev v EU se je kljub temu odločila, da še vedno omogoča gostovanje v Združenem Kraljestvu po nespremenjenih cenah. Velik del operaterjev bo tako svojim uporabnikom še vedno nudil storitve gostovanja v Združenem Kraljestvu po ceni, ki je veljala pred 31. decembrom 2020, pri čemer pa bodo operaterji morali promet, ki ga opravijo uporabniki v Združenem Kraljestvu, obravnavati ločeno od ostalega prometa, ki ga uporabniki opravijo v EU, saj se Združeno Kraljestvo zdaj obravnava kot tretja država. To pa pomeni, da se promet uporabnikov, opravljen v Združenem Kraljestvu, ne sme šteti k porabi, ki jo omogoča politika poštene uporabe (FUP), saj je ta namenjena izključno za gostovanje v EU.

Ker se je politika poštene uporabe izkazala kot primeren instrument za preprečevanje zlorab RLAH, lahko operaterji takšno politiko smiselno uporabijo tudi za gostovanje v Združenem Kraljestvu, vendar kot že omenjeno, ločeno od politike poštene uporabe, ki je namenjena za države EU.

Prav tako pa bo večina operaterjev ohranila cene tudi za mednarodne klice iz Slovenije v Združeno Kraljestvo. Kljub temu pa je v izogib visokim računom priporočeno, da uporabniki pred klici v Združeno Kraljestvo ali pred obiskom te države, pri svojem operaterju preverijo cene storitev, saj operaterji za navedeno državo niso več dolžni zagotavljati reguliranih cen za gostovanje in mednarodne klice, ki veljajo za države EU.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava