Skoči do osrednje vsebine

Poročilo o trgu elektronskih medijev in delu agencije za drugo polletje 2020

Polletno poročilo vsebuje pregled stanja v uradnih evidencah avdiovizualnih medijskih storitev in radijskih dovoljenj ter ponudi vpogled v stanje na področju aktualnih in zaključenih javnih razpisov za dodelitev radijskih frekvenc za analogno zvokovno radiodifuzijo in javnih razpisov za dodelitev pravic razširjanja radijskih programov v digitalni radiodifuzni tehniki.

Opisano je stanje postopka priprave nove petletne (2020- 2025) strategije razvoja radijskih in televizijskih programov v okviru pristojnosti agencije, pa tudi postopki sprejemanja novel Zakona o medijih in Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah. Enemu radijskemu programu je bil v tem obdobju podeljen status programa lokalnega radijskega programa posebnega pomena. Tudi to obdobje so zaznamovali ukrepi zaradi epidemije Covid-19, ki so zelo vplivali na reševanje sodnih, upravnih in drugimi javnopravnih zadev, s katerimi se je ukvarjala agencija v tem času.

Agencija je nadaljevala z aktivnostmi na področju spletne medijske in informacijske pismenosti prek spletnega portala MiPi (www.mipi.si). Na portalu je bilo objavljenih 20 prispevkov, ki so bili precej zaznamovani z epidemijo Covid-19, ki je zelo posegla v naša življenja.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava