Skoči do osrednje vsebine

Poročilo o reševanju uporabniških sporov s področja elektronskih komunikacij, poštnih in avdiovizualnih medijskih storitev ter pritožb potnikov v železniškem prometu za prvo četrtletje 2024

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije objavlja poročilo o reševanju uporabniških sporov s področja elektronskih komunikacij, poštnih in avdiovizualnih medijskih storitev ter pritožb potnikov v železniškem prometu za prvo četrtletje 2024.

Iz poročila je med drugim razvidno:

  • agencija je v tem obdobju prejela 152 predlogov za rešitev spora s področja elektronskih komunikacij, 13 s področja poštnih storitev in 1 pritožbo s področja železniških storitev;
  • na področju elektronskih komunikacij so glede na vrsto storitve, v zvezi s katero spor med končnim uporabnikom in izvajalcem nastal, prevladovali spori v zvezi s širokopasovnimi storitvami (54 %). Glede na predmet spora pa se je največji delež sporov nanašal na neupravičeno izdane račune (47 %);
  • glede na število končnih uporabnikov po posameznem operaterju je agencija največ sporov (tako v zvezi z mobilnimi kot s fiksnimi storitvami), prejela zoper družbo – 2;
  • agencija je rešila 190 sporov s področja elektronskih komunikacij in 12 s področja poštnih storitev, zaključila pa 1 pritožbeni postopek s področja železniških storitev;
  • v tem obdobju agencija ni prejela ali rešila uporabniških sporov s področja avdiovizualnih medijskih storitev med uporabniki in ponudniki platform za izmenjavo videov.
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava