Drugo četrtletje 2017: Poročilo o trgu elektronskih medijev in delu agencije

Agencija objavlja Poročilo o trgu elektronskih medijev in delu agencije za drugo četrtletje 2017. Poročilo vsebuje pregled stanja v evidenci radijskih in televizijskih dovoljenj ter evidenci ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo in informacije v zvezi z javnim razpisom za dodelitev pravic razširjanja televizijskega programa v radiodifuzni tehniki na območju RS, možnostjo uvedbe plačljive televizije na digitalni prizemni platformi, javnim razpisom za dodelitev radijskih frekvenc za lokalne radijske postaje za analogno zvokovno radiodifuzijo in pozivom izdajateljem radijskih programov v zvezi s pravicami razširjanja prek digitalnega radijskega omrežja.

Poročilo podrobneje predstavi izsledke inšpekcijskih in prekrškovnih nadzorov na področju oglaševanja na uro, oglaševanja zdravstvenih storitev, avdiovizualnih del ter priglasitve avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo in javnost seznani z ostalimi nadzornimi postopki na področju zaščite otrok in mladoletnikov pred potencialno škodljivimi vsebinami, označevanjem ponovitev oddaj, programskih zahtev iz dovoljenj za izvajanje dejavnosti in programov posebnega pomena. Za konec poročilo ponudi v branje tudi informacije o aktivnostih agencije na področju metodologije nadzora deležev slovenske glasbe.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava