Skoči do osrednje vsebine

Agencija podelila pravice digitalnega razširjanja na območju Ljubljane za nove radijske programe

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije javnost obvešča, da je na podlagi končanega javnega razpisa konec septembra 2022 izbranim ponudnikom izdala odločbo o podelitvi pravic razširjanja radijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju Ljubljane (na območju, ki ga pokriva digitalno radijsko omrežje R3).

Pravice so bile podeljene izključno za nove programe, ki pred razpisom še niso oddajali v radiodifuzni tehniki. Skladno s tem izhodiščem je bil razpis zastavljen tako, da je pri izboru ponudb bistven element predstavljala programska ponudba posameznih programov, na tej podlagi pa je agencija oblikovala tudi zahteve, ki jih bodo morali ponudniki upoštevati pri razširjanju svojih radijskih programov.

Agencija je pravice razpisala v dveh sklopih. Na prvem sklopu, kjer so lahko kandidirali samo od obstoječih izdajateljev neodvisni ponudniki, je bil pri izbiri programov poudarek na programskih vsebinah, oddajah v programih, na drugem sklopu pa je bil poudarek pri izbiri programov na glasbeni ponudbi in glasbenih oddajah v programih.

V prvem sklopu je agencija pravici podelila:

  • ponudniku KLUB RADIO TERMINAL za program RADIO TERMINAL (program je namenjen skupinam z izrazitim interesom za sodobne urbane glasbene žanre in subkulture, skupinam z izrazitim interesom za kulturo in umetnost oziroma urbani in mladi populaciji);
  • ponudniku RADIO OBALA d.o.o. za program RADIO ENERGIJA (program je namenjen dijakom in študentom).

V drugem sklopu je agencija pravice podelila:

  • ponudniku RADIO CENTER d.o.o. za program CENTER 7 (prevladujoča glasbena zvrst je nova elektronska glasba, ki ne sodi v »mainstream«);
  • ponudniku HSG d.o.o. za program RETRO RADIO (širok nabor glasbe različnih glasbenih zvrsti);
  • ponudniku RADIO PRO 1 d.o.o. za program RADIO 1 SLOVENSKE (prevladujoča glasbena zvrst je slovenski melodični pop).

Ponudniki so skladno z odločbo o podelitvi pravic zavezani začeti svoje programe razširjati v roku treh mesecev od dokončnosti odločbe, to je do konca leta 2022.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava