Raziskava o mesečnih izdatkih gospodinjstev za storitve elektronskih komunikacij v oktobru 2020

Rezultati raziskave kažejo, da so izdatki za vse elektronske komunikacije v gospodinjstvih (vključno z mobilno telefonijo) za dobro polovico vprašanih (55%) znašali med 26 EUR in 80 EUR. 30% vprašanih je za elektronske komunikacije v mesecu oktobru 2020 plačala več kot 80 EUR, manj kot 30 EUR pa slabih 5% vprašanih. Te številke so podobne lanskoletnim.

Mesečni izdatki za vse elektronske  komunikacijske storitve v gospodinjstvu v mesecu oktobru 2020 znašajo v povprečju 79,04 evrov (lani 76,13 evrov) na gospodinjstvo oziroma 42,58 evrov na osebo. Sicer pa je 39,9% vprašanih (lani 44,7%) odgovorilo, da je, zaradi previsokih stroškov, že razmišljalo o prekinitvi oz. prehodu na cenejši naročniški paket za vse oziroma za posamezne storitve, medtem ko je prehod na cenejši paket oziroma spremembo naročniškega razmerja že izvedlo 5,9% anketiranih.

Večina vprašanih (97%) je seznanjena z namenom uporabe in možnostjo brezplačnega klica na številke 112 in 113. Nasprotno je s poznavanjem številke 116, kot enotne evropske številke za storitve z družbeno vrednostjo (npr. dežurna telefonska številka 116 000 za prijavo pogrešanih otrok), saj jo pozna le 13% vprašanih. V Sloveniji se sicer v ta namen uporabljata še številki 116 111 – telefon za otroke v stiski in 116 123 – telefon za pomoč v duševni stiski.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava