Poziv k podaji stališč glede implementacije sodb Sodišča Evropske unije v zvezi z Uredbo o odprtem internetu v smernice BEREC

Sodišče Evropske Unije je v treh postopkih proti Telekom Deutschland GmbH in Vodafone GmbH (Sodbe: C 34/20 – Telekom Deutschland, C-854/19 – Vodafone in C-5/20 – Vodafone) presojalo zakonitost uporabe tarifne opcije, imenovane 'Ničelna tarifa', kjer se promet, ustvarjen s posebnimi (kategorijami) aplikacij, ne upošteva v podatkovni količini osnovnega paketa. Vse tri sodbe se nanašajo na obveznost enakega obravnavanja prometa in na prakso operaterjev v zvezi z različnim zaračunavanjem prometa.

Organ evropskih regulatorjev (BEREC) ugotavlja, da se vse tri odločbe nanašajo na obveznost enakega obravnavanja prometa, kot izhaja iz tretjega odstavka 3. člena Uredbe o odprtem internetu in na prakso operaterjev, ki promet zaračunavajo različno iz komercialnih razlogov.

Ker bi lahko vse tri sodbe pomembno vplivale na obstoječe in tudi bodoče ponudbe operaterjev na trgu, je odbor regulatorjev BEREC na 48. plenarnem zasedanju v Dubrovniku sklenil pozvati zainteresirane deležnike, da predstavijo svoja stališča v zvezi s citiranimi sodbami, podkrepljena z ustrezno utemeljitvijo. Zainteresirani lahko svoje prispevke predložijo najkasneje do 20. 10. 2021 do 17. ure, in sicer na elektronski naslov deležnika.

Več o pozivu in pričakovanjih BEREC glede posredovanih stališč pa je na voljo na spletni povezavi.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava