Delegirana uredba EK z določitvijo enotne najvišje cene zaključevanja govornih klicev v mobilnih omrežjih in enotne najvišje cene zaključevanja govornih klicev v fiksnih omrežjih na ravni EU

Evropska komisija je v Uradnem listu EU objavila delegirano uredbo (EU) 2021/654 z dne 18. 12. 2020 o dopolnitvi Direktive (EU) 2018/1972 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo enotne najvišje cene zaključevanja govornih klicev v mobilnih omrežjih  in enotne najvišje cene zaključevanja govornih klicev v fiksnih omrežjih na ravni EU. Besedilo  uredbe je na voljo v vseh uradnih jezikih unije na povezavi.

Ta uredba določa enotno najvišjo ceno zaključevanja govornih klicev v mobilnih omrežjih in enotno najvišjo ceno zaključevanja govornih klicev v fiksnih omrežjih na ravni EU, ki jo zaračunajo ponudniki veleprodajnih storitev zaključevanja govornih klicev za zagotavljanje storitev zaključevanja govornih klicev v mobilnih in fiksnih omrežjih. Začela je veljati dan po objavi v Uradnem listu EU, uporabljati se bo začela s 1. 7. 2021.

Agencija bo omenjeno uredbo ustrezno upoštevala pri regulaciji upoštevnih trgov »Veleprodajno zaključevanje klicev v posameznih javnih telefonskih omrežjih na fiksni lokaciji« in »Veleprodajno zaključevanje govornih klicev v posameznih mobilnih omrežjih«.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava