Skoči do osrednje vsebine

Agencija z novo pristojnostjo pri testiranju tržnega interesa za gradnjo visokozmogljivih omrežij

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije obvešča javnost, da je s 19. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2) dobila novo pristojnost poizvedovanja po tržnem interesu za gradnjo visokozmogljivih omrežij. To je potrebno izvesti pred porabo javnih sredstev za gradnjo visokozmogljivih omrežij na še nepokritih območjih oziroma območjih brez ustrezne širokopasovne infrastrukture. Tako je predvideno ne le v ZEKom-2, pač pa tudi v Uredbi o uporabi javnih sredstev za gradnjo visokozmogljivih fiksnih širokopasovnih omrežij oziroma nadgradnjo ali razširitev obstoječih fiksnih omrežij, gradnjo pasivnih mobilnih 5G omrežij in za spodbujanje povezljivosti, ki je še v javnem posvetovanju.  

Postopek poizvedovanja poteka v naslednjih fazah:

  1. Organ, ki dodeljuje javna sredstva (državni ali organ samoupravne lokalne skupnosti) na obrazcu poda vlogo na agencijo in v njej navede obvezne podatke po drugem odstavku 19. člena ZEKom-2 ter po potrebi tudi druge pogoje izvedbe postopka poizvedovanja.
  2. Agencija pripravi predlog poziva, kjer opredeli namen, vsebino, obseg oziroma območje, način in rok posredovanja podatkov ter ga posreduje v potrditev organu, ki dodeljuje javna sredstva.
  3. Po potrditvi agencija poziv javno objavi.
  4. V primeru, da se tržni interes na posameznih območjih prekriva, agencija obvesti investitorje ter organ, ki dodeljuje javna sredstva. Obveščeni investitorji v tem primeru lahko sklenejo dogovor.
  5. Agencija organu, ki dodeljuje javna sredstva, sporoči pridobljene podatke in jih objavi na svoji spletni strani.

 

Agencija je za izvedbo poizvedovanja po tržnem interesu za gradnjo visokozmogljivih omrežij pripravila tudi Splošni akt. Ta sicer določa tudi pregled in napoved postavitev omrežij, kjer gre za postopek pregledov, ločen od poizvedovanja po tržnem interesu.

 

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava