Skoči do osrednje vsebine

Agencija obvešča uporabnike predplačniških kartic o pravici do povračila dobroimetja na računu ob menjavi ponudnika mobilne telefonije

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenija obvešča javnost, da so predplačniki mobilne telefonije upravičeni do povračila morebitnega preostalega dobroimetja, ki bi jim ostalo na računu, če se odločijo za zamenjavo operaterja, kar do sedaj ni bilo možno. Po novem Zakonu o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2) mora operater uporabniku predplačniških kartic izplačati naloženi denar, ki je ostal na uporabnikovem predplačniškem računu.

V preteklosti je namreč eno od ovir za menjavo ponudnika mobilne telefonije poleg stroška prenosa telefonske številke predstavljalo tudi dobroimetje na računu uporabnika predplačnika, ki mora za ohranjanje aktivnosti svoje telefonske številke periodično polniti svoj račun, ne glede na višino dobroimetja na njem, ob morebitni menjavi ponudnika mobilne telefonije pa dobroimetje niso dobili povrnjeno.

S sprejetjem Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2) se to spreminja, saj zakon določa: »Naročnik, ki je potrošnik, lahko v primeru predplačniških storitev od prenosnega izvajalca ob predložitvi ustreznega dokazila, iz katerega izhaja povezava z določeno številko, zahteva povračilo morebitnega preostalega dobroimetja.  Prenosni izvajalec sme v zvezi z izplačilom zaračunati administrativne stroške le pod pogojem, da so bili ti vnaprej dogovorjeni s pogodbo. Pri tem višina teh stroškov ne sme presegati dejanskih stroškov, ki jih ima prenosni izvajalec z izplačilom dobroimetja.«, pa mora operater na zahtevo uporabnika dobroimetje vrniti.

Od zneska, ki jim je ostal na predplačniškem računu lahko operater tako odšteje administrativne stroške, povezane z izplačilom, stroške, kot so na primer bančne provizije za izplačilo na transakcijski račun, vendar le pod pogojem, da so opredeljeni v splošnih pogojih uporabe storitev. Višina stroškov pa ne sme presegati dejanskih stroškov, ki nastanejo ob izplačilu dobroimetja.

Ponudniki mobilnih storitev bodo tako morali do 10. avgusta 2023 v svojih splošnih pogojih urediti postopek vračila skupaj z ustreznim obrazcem za vračilo dobroimetja, ki ga mora izplačati prenosni izvajalec.

Med vsemi uporabniki mobilnega telefona v Sloveniji je predplačnikov po podatkih Statističnega urada RS slaba petina oziroma 18 % vseh uporabnikov.

ZEKom-2 tako z brezplačnim prenosom številke, ki je prej znašal 5 EUR, in pa z vračilom predplačniškega dobroimetja spodbuja konkurenco na trgu elektronskih komunikacij in znižuje ovire za prehajanje med izvajalci storitev.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava