Skoči do osrednje vsebine

Agencija objavlja izrek dopolnilne odločbe na upoštevnem trgu 3b

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije objavlja izrek dopolnilne odločbe na upoštevnem trgu 3b »Veleprodajni osrednji dostop na fiksni lokaciji za izdelke za množični trg«. Z dopolnilno odločbo je agencija določila 6-mesečno  prehodno obdobje na popolno deregulacijo za tista naselja iz Priloge 1 regulatorne odločbe št. 38241-2/2022/26 z dne 14. 7. 2022, na katerih so bile s prejšnjo regulatorno odločbo (št. 38244-2/2017/19 z dne 5. 12. 2017) družbi Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, naložene tudi obveznosti cenovnega nadzora in stroškovnega računovodstva.

V tem prehodnem obdobju v teh naseljih veljajo vse naložene obveznosti iz odločbe št. 38241-2/2022/26 z dne 14. 7. 2022, z izjemo obveznosti cenovnega nadzora in stroškovnega računovodstva (kot je ta opredeljena v 13. točki izreka citirane odločbe).

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava