Obvestilo zainteresirani javnosti v zvezi z izvedbo večvrekvenčnega javnega razpisa z javno dražbo

Agencija je v zadnjem času prejela nekaj vprašanj zainteresirane javnosti v zvezi s pravilnim razumevanjem spremenjenih pravil dražbe, ki jih je predvidela v odgovorih na mnenja in pripombe glede Informativnega memoranduma za dodelitev radijskih frekvenc za agotavljanje javnih komunikacijskih storitev končnim uporabnikom v radiofrekvenčnih pasovih 700 MHz, 1500 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz, 3600 MHz in 26 GHz. Navedene odgovore je agencija 30. 10. 2020 objavila na svoji spetni strani.  

Agencija želi najprej poudariti, da je vsa s strani zainteresirane javnosti prejeta mnenja in pripombe v zvezi s pravili dražbe temeljito proučila. Končna različica pravil dražbe bo tako vključena v sklep o uvedbi javnega razpisa in razpisno dokumentacijo, ki ju agencija namerava objaviti po prejemu soglasja Vlade RS k predlaganim izklicnim cenam. Zainteresirani kandidati oziroma zainteresirani ponudniki na javni razpis bodo imeli po uvedbi javnega razpisa z javno dražbo do določenega roka možnost na agencijo naslavljati vprašanja oziroma zahtevati pojasnila. Če pa bi se po objavi sklepa o uvedbi javnega razpisa to izkazalo za potrebno, pa ima agencija, upoštevaje določila 38. člena ZEKom-1, možnost, da sklep o uvedbi javnega razpisa in razpisno dokumentacijo še spremeni (npr. določena pravila dražbe še jasneje, bolj določno zapiše ali pa jih spremeni).

V kasnejši fazi bodo pred samo izvedbo dražbe za dražitelje izvedene tudi poskusne dražbe, kjer bodo ti lahko zastavljali vprašanja.  

Agencija še dodaja, da pri pripravi končne različice sklepa o uvedbi javnega razpis in razpisne dokumentacije (vključno s pravili dražbe) zasleduje cilje, ki jih je predvidela v Informativnem memorandumu.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava