Izdaja odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc za zagotavljanje poslovno kritičnih komunikacij M2M preko namenskih omrežij v 700 MHz radiofrekvenčnem pasu

V skladu z določili 49. člena ZEKom-1 agencija obvešča zainteresirano javnost, da je z izdajo odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc zaključila javni razpis z javno dražbo za dodelitev radijskih frekvenc za zagotavljanje poslovno kritičnih komunikacij M2M preko namenskih omrežij v 700 MHz radiofrekvenčnem pasu, ki je bil uveden s sklepom št. 38144-4/2020/1 z dne 30. 11. 2020 (Uradni list RS, št. 180/2020), spremenjen s sklepom o spremembi sklepa o uvedbi javnega razpisa št. 38144-4/2020/14 z dne 28. 12. 2020 (Uradni list RS, št. 204/2020).

Odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc št. 38144-1/2021/9 z dne 30. 3. 2021 je agencija izdala družbi BeeIN d.o.o.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava