Novost pri spletnih nakupih iz tretjih držav – obveznost plačila DDV

V skladu z Direktivo Sveta (EU) 2017/2455 z dne 5. 12. 2017 o spremembi Direktive 2006/112/ES in Direktive 2009/132/ES v zvezi z nekaterimi obveznostmi glede davka na dodano vrednost, ki veljajo za opravljanje storitev in prodajo blaga na daljavo, se je s 1. 7. 2021 odpravila oprostitev plačila DDV za uvoz pošiljk majhne vrednosti do 22 EUR iz tretjih držav. V primeru spletnega nakupa je od 1. 7. 2021 dalje za vse pošiljke z blagom ob uvozu iz tretjih držav obračunan DDV, pošiljke pa so še naprej oproščene plačila carine, v kolikor znaša njihova vrednost do 150 EUR.

Glede pobiranja DDV sta od 1. 7. 2021 na voljo dva poenostavljena mehanizma, in sicer eden za spletne prodajalce oziroma platforme ter drugi za izvajalce poštnih storitev. Spletni prodajalci oziroma platforme lahko DDV pobirajo neposredno od kupca, DDV pa prijavijo in plačajo v novem spletnem sistemu „vse na enem mestu“ (VEM). V kolikor spletni prodajalci oziroma platforme niso registrirani za uporabo sistema VEM za uvoz, pride v poštev drugi način pobiranja DDV, in sicer ga pobere izvajalec poštnih storitev ali pa ga stranka plača neposredno pristojnemu organu.

Več informacij glede DDV pri spletnih nakupih iz tretjih držav po 1. 7. 2021 je na voljo na spletni strani FURS.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava