Skoči do osrednje vsebine

Sklep 06122-22/2023/5

Številka odločbe: Sklep 06122-22/2023/5
Naziv odločbe: Nadzor nad izpolnjevanjem zakonskih obveznosti posredovanja načrta izboljševanja dostopnosti za invalide iz drugega odstavka 14.a člena ZAvMS (zaščita invalidov v avdiovizualnih medijskih storitvah)
Zavezanec:
Datum izdaje odločbe:
Vrsta odločbe: Inšpekcijski nadzor

Agencija je zoper zavezanca POP TV d.o.o.,kot ponudnika avdiovizualne medijske storitve na zahtevo Svet Videoteka, vodila postopek inšpekcijskega nadzora v zvezi z izpolnjevanjem zakonske obveznosti iz 14.a člena Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah (Uradni list RS, št. 87/11, 84/15 in 204/21; ZAvMS), ker zavezanec v zakonskem roku do konca leta 2022 agenciji ni posredoval načrta izboljševanja dostopnosti za invalide za triletno obdobje 2022-2024, kot to določa 14.a člen ZAvMS v povezavi s prvim odstavkom 42. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah (Uradni list RS, št. 204/21; ZAvMS-B). Zavezanec je naknadno v postopku inšpekcijskega nadzora agenciji posredoval izpolnjen načrt izboljševanja dostopnosti za invalide za triletno obdobje 2022-2024, kot to določa 14.a člen ZAvMS in v skladu z zahtevo agencije, agencija pa ga je prejela. Agencija tudi ugotavlja, da vsebina prejetega načrta predstavlja postopno in kontinuirano izboljševanje dostopnosti do svojih storitev za invalide, saj v triletnem obdobju 2022-2024 zavezanec načrtuje povečevanje obsega tehnike podnapisi za gluhe in naglušne v slovensko govorjenih vsebinah. Z navedenim je zavezanec izpolnil obveznost posredovanja načrta dostopnosti v skladu s 14.a členom ZAvMS in je bila s tem odpravljena pomanjkljivost glede neposredovanja načrta dostopnosti po 14.a členu ZAvMS, zaradi česar ni bilo več razlogov za nadaljevanje tega postopka. Zato je agencija postopek s sklepom ustavila.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava