Sklep 06122-12/2021/4

Številka odločbe: Sklep 06122-12/2021/4
Naziv odločbe:
Zavezanec:
Datum izdaje odločbe:
Vrsta odločbe: Inšpekcijski nadzor

Agencija je zoper zavezanca Planet TV  d.o.o., kot ponudnika avdiovizualne medijske storitve na zahtevo Ena žlahtna štorija, vodila postopek inšpekcijskega nadzora v zvezi z izpolnjevanjem  zakonskih obveznosti iz 18. člena ZAvMS, ker v zakonskem roku do 28. 2. 2021 ni posredoval poročila o razčlenjenih podatkih o doseženem deležu evropskih avdiovizualnih del v katalogu programskih vsebin za leto 2020 kot to določa drugi odstavek 16. člena ZAvMS. Ponudnik  je naknadno v roku posredoval podatke, na podlagi katerih je agencija ugotovila, da avdiovizualna medijska storitev na zahtevo Ena žlahtna štorija ne obstaja, posledično ponudnik ni bil zavezan k zagotavljanju deleža evropskih avdiovizualnih del po drugem odstavku 16. člena ZAvMS. Na podlagi navedenega ponudnik ni bil zavezan k poročanju o finančnem prispevku in objektivnih razlogih, zato je agencija postopek s sklepom ustavila.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava