Skoči do osrednje vsebine

Sklep 06121-15/2022/19

Številka odločbe: Sklep 06121-15/2022/19
Naziv odločbe: Nadzor nad izpolnjevanjem zakonskih obveznosti iz prvega odstavka 99. člena ZMed (posebna omejitev za novinarje in voditelje poročil)
Zavezanec:
Datum izdaje odločbe:
Vrsta odločbe: Inšpekcijski nadzor

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije je zoper zavezanca, fizično osebo kot voditelja poročil pri izdajatelju televizijskega programa, vodila postopek inšpekcijskega nadzora v zvezi z izpolnjevanjem zakonske obveznosti iz prvega odstavka 99. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 – odl. US, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16, 39/16, 45/19 – odl. US, 67/19 – odl. US in 82/21; ZMed), ker je zavezanec, ki je nastopal kot voditelj poročil, nastopal tudi v oglaševanju, kar je v nasprotju s prvim odstavkom 99. člena ZMed, ki določa, da novinarji in voditelji poročil ne smejo nastopati v oglaševanju. Ker je zavezanec še pred potekom postopka inšpekcijskega nadzora prenehal z nezakonitim ravnanjem in sprejel ustrezne ukrepe za zagotavljanje zakonitega ravnanja za naprej, ni bilo več razlogov za nadaljevanje postopka, zato je agencija postopek s sklepom ustavila.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava