Skoči do osrednje vsebine

Sklep 06121-15/2020/14

Številka odločbe: Sklep 06121-15/2020/14
Naziv odločbe: Nadzor nad ugotavljanjem nepravilnosti pri izvajanju drugega in tretjega odstavka 77. člena ZMed, sedme alineje 78. člena ZMed ter 5. in 6. člena Pravilnika o programih posebnega pomena
Zavezanec:
Datum izdaje odločbe:
Vrsta odločbe: Inšpekcijski nadzor

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS je zoper zavezanca TV IDEA - KANAL 10 d.o.o., kot izdajatelja lokalnega televizijskega programa posebnega pomena KANAL 10, vodila postopek inšpekcijskega nadzora nad izpolnjevanjem določb Zakona o medijih (ZMed). V postopku so bile preverjane zakonske zahteve in pogoji, ki jih mora izpolnjevati lokalni televizijski program posebnega pomena ter njegov izdajatelj, in so določeni v drugem (minimalni delež lokalnih vsebin lastne produkcije) in tretjem odstavku (minimalni čas oddajanja) 77. člena ZMed, sedmi alineji prvega odstavka 78. člena ZMed (minimalno število pogodb o zaposlitvi) ter 82. členu ZMed, določneje v Pravilniku o programih posebnega pomena, tam 5. in 6. členu (raznovrstnost programskih vsebin). Potem ko je prvotno ugotovljeno dejansko stanje pokazalo manjša odstopanja od zakonske norme, je agencija na podlagi dodatne analize ter vseh dodatno pridobljenih materialnih dokazov, kot tudi upoštevajoč izjavo zavezanca, ugotovila, da zavezanec v svojem programu izpolnjuje in tudi znatno presega vse preverjane zakonske zahteve, medtem ko je pri enem, zanemarljivo majhnem časovnem odstopanju od doseganja deleža lastne produkcije v dnevnem oddajnem času, uspel izkazati opravičljive okoliščine do te mere, da jim je agencija odločila slediti in jih, pri tem naslanjajoč se tudi na prepričljivo izpolnjevanje vseh preostalih v postopku preverjanih pogojev ter zavezančevo odpravo nepravilnosti tekom trajanja postopka samega, kot merodajne upoštevati pri končno ugotovljenem dejanskem stanju. S tem, ko ni obstojala več ne potreba ne pogoj za nadaljevanje postopka, je agencija postopek s sklepom ustavila.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava