Sklep 06121-12/2020/14

Številka odločbe: Sklep 06121-12/2020/14
Naziv odločbe:
Zavezanec:
Datum izdaje odločbe:
Vrsta odločbe: Inšpekcijski nadzor

Agencija je zoper zavezanca RTV SLOVENIJA, Kolodvorska ulica 2, 1000 Ljubljana, vodila postopek inšpekcijskega nadzora v zvezi z določbo prvega odstavka 99. člena Zakona o medijih (ZMed). Ker agencija na podlagi izvedenega dokaznega postopka ni ugotovila nepravilnosti, je na podlagi četrtega odstavka 135. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) in prvega odstavka 109. člena ZMed postopek inšpekcijskega nadzora s sklepom ustavila.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava