Skoči do osrednje vsebine

Sklep 06120-8/2018/15

Številka odločbe: Sklep 06120-8/2018/15
Naziv odločbe: Nadzor nad ugotavljanjem nepravilnosti pri izvajanju 7. alineje prvega odstavka 78. člena ZMed, prvega odstavka 79. člena ZMed (regionalni radijski program posebnega pomena) in 82. člena ZMed, določneje 5. in 6. člen Pravilnika o programih posebnega pomena
Zavezanec:
Datum izdaje odločbe:
Vrsta odločbe: Inšpekcijski nadzor

Agencija je zoper zavezanca RADIO SLOVENSKE GORICE d.o.o., kot izdajatelja regionalnega radijskega programa posebnega pomena Radio Slovenske gorice, vodila postopek inšpekcijskega nadzora nad izpolnjevanjem določb Zakona o medijih (ZMed), v delu, kjer so določene zahteve in pogoji, ki jih mora izpolnjevati regionalni radijski program posebnega pomena (7. alineja prvega odstavka 78. člena ZMed, prvi odstavek 79. člena ZMed in 82. člen ZMed, določneje 5. in 6. člen Pravilnika o programih posebnega pomena).


V postopku inšpekcijskega nadzora je bilo ugotovljeno, da zavezanec ni kršil nobenega izmed preverjanih zakonskih pogojev, kar pomeni, da ima pri njem sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom vsaj šest delavcev, da je v radijskem programu v oddajnem času med 6. in 20. uro dnevno zastopanih najmanj 30 odstotkov regionalnih vsebin lastne produkcije ter da so v tem deležu dnevno zastopane informativne in kulturno-umetniške programske vsebine ter vsaj še ena druga vrsta iz nabora programskih vsebin, kot so izobraževalna, otroška in mladinska, verska, športna oziroma kulturno-zabavana, medtem ko so na tedenski ravni skupno zastopane programske vsebine iz vsaj petih, zgoraj naštetih, različnih vrst programskih vsebin. Navedeno pomeni, da je izdajatelj v radijskem programu Radio Slovenske gorice izpolnil vse, v tem nadzornem postopku preverjane zakonske pogoje, ki veljajo za regionalni radijski program posebnega pomena, zato je agencija postopek s sklepom ustavila.     

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava