Skoči do osrednje vsebine

Sklep 06120-7/2021/18

Številka odločbe: Sklep 06120-7/2021/18
Naziv odločbe: Nadzor nad ugotavljanjem nepravilnosti pri izvajanju prvega odstavka 77. člena ZMed, 7. alineje prvega odstavka 78. člena ZMed (lokalni radijski program posebnega pomena) in 82. člen ZMed, določneje 5. in 6. člen Pravilnika o programih posebnega pomena
Zavezanec:
Datum izdaje odločbe:
Vrsta odločbe: Inšpekcijski nadzor

Agencija je zoper zavezanca RADIO ROBIN d.o.o., kot izdajatelja lokalnega radijskega programa posebnega pomena Radio Robin, vodila postopek inšpekcijskega nadzora nad izpolnjevanjem določb Zakona o medijih (ZMed), v delu, kjer so določene zahteve in pogoji, ki jih mora izpolnjevati lokalni radijski program posebnega pomena (prvi odstavek 77. člena ZMed, 7. alineja prvega odstavka 78. člena ZMed in 82. člen ZMed, določneje 5. in 6. člen Pravilnika o programih posebnega pomena).

V postopku inšpekcijskega nadzora je bilo ugotovljeno, da zavezanec ni kršil nobenega izmed preverjanih zakonskih pogojev, kar pomeni, da imajo pri njem sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom vsaj trije delavci, da je v radijskem programu Radio Robin v oddajnem času med 6. in 20. uro dnevno zastopanih najmanj 20 odstotkov lokalnih vsebin lastne produkcije ter da so v tem deležu dnevno zastopane informativne in kulturno-umetniške programske vsebine ter vsaj še ena druga vrsta iz nabora programskih vsebin, kot so izobraževalna, otroška in mladinska, verska, športna oziroma kulturno-zabavana, medtem ko so na tedenski ravni skupno zastopane programske vsebine iz vsaj petih, zgoraj naštetih, različnih vrst programskih vsebin. Navedeno pomeni, da je izdajatelj v radijskem programu Radio Robin izpolnil vse, v tem nadzornem postopku preverjane zakonske pogoje, ki veljajo za lokalni radijski program posebnega pomena, zato je agencija postopek s sklepom ustavila.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava