Skoči do osrednje vsebine

Odločba št. 06121-5/2020/6

Številka odločbe: Odločba št. 06121-5/2020/6
Naziv odločbe: Nadzor nad ugotavljanjem izpolnjevanja zakonskih zahtev glede zaščite otrok in mladoletnikov v avdiovizualnih medijskih storitvah
Zavezanec:
Datum izdaje odločbe:
Vrsta odločbe: Inšpekcijski nadzor

Agencija je zoper družbo POP TV, d.o.o., kot izdajateljico televizijskega programa POP TV, po uradni dolžnosti začela postopek inšpekcijskega nadzora, v katerem je preverjala, ali je bila programska vsebina z naslovom »Najini mostovi« v televizijskem programu POP TV predvajana v skladu z določbami 14. člena ZAvMS. Na podlagi ugotovljenih nepravilnosti je agencija izdajateljici z odločbo odredila, da mora ta v roku enega meseca zagotoviti, da bo programska vsebina z naslovom »Najini mostovi«, kadar se v njej pojavijo prizori, ki niso primerni za otroke do 12. leta, v njenem televizijskem programu, predvajana na način, da bo pred začetkom njenega predvajanja objavljeno ustrezno akustično in vizualno opozorilo o neprimernosti programske vsebine za otroke in mladoletnike do 12. leta starosti, med njenim predvajanjem pa bo ta programska vsebina ves čas označena z ustreznim vizualnim simbolom o neprimernosti za otroke in mladostnike do 12. leta starosti ter da bo programska vsebina z naslovom »Najini mostovi«, kadar se v njej pojavijo prizori, ki niso primerni za otroke do 12. leta v njenih avdiovizualnih medijskih storitvah na zahtevo označena na način, da bo pred začetkom njenega predvajanja objavljeno ustrezno akustično in vizualno opozorilo o neprimernosti programske vsebine za otroke in mladoletnike do 12. leta starosti, med njenim predvajanjem pa bo ta programska vsebina ves čas označena z ustreznim vizualnim simbolom o neprimernosti za otroke in mladostnike do 12. leta starosti. Izdajateljica mora v postavljenem roku o odpravljenih nepravilnostih in sprejetih ukrepih obvestiti agencijo.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava