Skoči do osrednje vsebine

Odločba 06121-17/2020/17

Številka odločbe: Odločba 06121-17/2020/17
Naziv odločbe: Nadzor nad ugotavljanjem nepravilnosti pri izvajanju prvega odstavka 77. člena ZMed (lokalni radijski in televizijski programi), sedme alineje 78. člena ZMed (lokalni radijski in televizijski programi) ter 6. člena Pravilnika o programih posebnega pomena
Zavezanec:
Datum izdaje odločbe:
Vrsta odločbe: Inšpekcijski nadzor

Agencija je zoper družbo ATV Babnik & CO d.n.o., izdajateljico lokalnega televizijskega programa posebnega pomena ETV HD (prej ATV SIGNAL LITIJA), vodila postopek inšpekcijskega nadzora nad izpolnjevanjem določb Zakona o medijih (ZMed), v delu, kjer so določene zahteve in pogoji, ki jih mora izpolnjevati lokalni televizijski program posebnega pomena (prvi odstavek 77. člena ZMed, sedma alineja 78. člena ZMed ter 6. člen Pravilnika o programih posebnega pomena). Na podlagi ugotovljenih nepravilnosti je agencija izdajateljici z odločbo odredila, da mora v roku treh mesecev zagotoviti, da bo v televizijskem programu ETV HD (prej ATV SIGNAL LITIJA), v dnevnem oddajnem času med 8. in 24. uro, vsebovanih najmanj dvajset (20) odstotkov lokalnih vsebin lastne produkcije in da bodo v tem deležu zastopani informativna in kulturno-umetniška programska vsebina ter vsaj še ena izmed zvrsti lokalnih programskih vsebin, naštetih v 4. členu Pravilnika o programih posebnega pomena  s tematiko, ki izhaja iz lokalnega območja, kateremu je namenjen lokalni televizijski program ETV HD (prej ATV SIGNAL LITIJA). Izdajateljica mora v postavljenem roku o odpravljenih nepravilnostih in sprejetih ukrepih obvestiti agencijo.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava