Skoči do osrednje vsebine

Odločba 06120-7/2019/10

Številka odločbe: Odločba 06120-7/2019/10
Naziv odločbe: Nadzor nad ugotavljanjem nepravilnosti pri izvajanju prvega odstavka 77. člena ZMed, sedme alineje 78. člena Zmed (lokalni radijski program posebnega pomena) in 6. člena Pravilnika o programih posebnega pomena
Zavezanec:
Datum izdaje odločbe:
Vrsta odločbe: Inšpekcijski nadzor

Agencija je zoper družbo Radio Cerkno, d.o.o., Ličarjeva ulica 7, 5282 Cerkno, kot izdajateljico lokalnega radijskega programa posebnega pomena RADIO ODMEV, vodila postopek inšpekcijskega nadzora nad izpolnjevanjem določb Zakona o medijih (ZMed), v delu, kjer so določene zahteve in pogoji, ki jih mora izpolnjevati lokalni radijski program posebnega pomena (prvi odstavek 77. člena ZMed, sedma alineja 78. člena Zmed ter 6. člen Pravilnika o programih posebnega pomena). Na podlagi ugotovljenih nepravilnosti je Agencija izdajatelju z odločbo odredila, da mora v roku treh mesecev zagotoviti, da bo v radijskem programu RADIO ODMEV, v dnevnem oddajnem času med 6. in 20. uro, vsebovanih najmanj dvajset (20) odstotkov lokalnih vsebin lastne produkcije ki so lahko informativne, kulturno-umetniške, izobraževalne, otroške in mladinske, verske, športne in kulturno-zabavne s tematiko, ki izhaja iz lokalnega območja, kateremu je namenjen lokalni radijski program RADIO ODMEV. Izdajatelj mora v postavljenem roku o odpravljenih nepravilnostih in sprejetih ukrepih obvestiti Agencijo.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava