Skoči do osrednje vsebine

Odločba 06122-1/2021/13

Številka odločbe: Odločba 06122-1/2021/13
Naziv odločbe: Nadzor nad izvajanjem zakonskih določb o zaščiti otrok in mladoletnikov v avdiovizulanih medijskih storitvah
Zavezanec:
Datum izdaje odločbe:
Vrsta odločbe: Inšpekcijski nadzor

Agencija je zoper Združenje ART KINO MREŽA SLOVENIJE, Francetova cesta 5, 2380 Slovenska Bistrica, kot ponudniku avdiovizualne medijske storitve na zahtevo »online.artkinomreza.si«, vodila postopek inšpekcijskega nadzora izvajanja zaščite otrok in mladoletnikov. Na podlagi ugotovljenih nepravilnosti je agencija ponudniku z odločbo odredila, da mora v roku treh mesecev opremiti vse programske vsebine, ki bi utegnile škodovati telesnemu, duševnemu ali moralnemu razvoju otrok in mladoletnikov pred začetkom predvajanja z ustreznimi akustičnimi in vizualnimi opozorili, da niso primerne za otroke in mladoletnike različnih starostnih skupin (kot jih določa pravilnik o določitvi akustičnega in vizualnega opozorila za programske vsebine, ki niso primerne za otroke in mladoletnike) in da so vse programske vsebine, ki bi utegnile škodovati telesnemu, duševnemu ali moralnemu razvoju otrok in mladoletnikov med predvajanjem ves čas opremljene z ustreznimi vizualnimi simboli (kot jih določa pravilnik o določitvi akustičnega in vizualnega opozorila ter vizualnega simbola za programske vsebine, ki niso primerne za otroke in mladoletnike). Ponudnik mora v postavljenem roku o odpravljenih nepravilnostih in sprejetih ukrepih obvestiti agencijo.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava