Skoči do osrednje vsebine

Odločba 06121-7/2020/12

Številka odločbe: Odločba 06121-7/2020/12
Naziv odločbe: Nadzor nad ugotavljanjem nepravilnosti pri izvajanju 4. alineje prvega odstavka 106. člena ZMed (dovoljenje za izvajanje radijske ali televizijske dejavnosti)
Zavezanec:
Datum izdaje odločbe:
Vrsta odločbe: Inšpekcijski nadzor

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenija je zoper zavezanca TV 3 d.o.o., kot izdajatelja televizijskega programa TV 3, po uradni dolžnosti, vodila postopek inšpekcijskega nadzora nad izpolnjevanjem določb Zakona o medijih (ZMed), tam 4. alineje prvega odstavka 106. člena ZMed, ki kot obvezno sestavino dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti določa programske zahteve, ki jih zavezanec določi sam, skladno z minimalnimi zakonskimi zahtevami, in jih mora upoštevati pri razširjanju svojega programa. V postopku sta bili preverjani dve programski zahtevi, ki izhajata iz zavezančevega veljavnega  dovoljenja, št. 38161-29/2022/1 z dne 10. 5. 2022, tj. minimalno tedensko povprečje deleža lastne produkcije in znotraj tega posameznih zvrsti programskih vsebin. Ugotovljeno je bilo, da zavezanec ne izpolnjuje nobene preverjane programske zahteve, s tem, ko ni predvajal minimalnega tedenskega povprečja deleža lastne produkcije in znotraj tega posameznih, v dovoljenju določenih zvrsti programskih vsebin. Z odločbo je zato agencija zavezancu naložila, da mora v naknadnem roku dveh mesecev sprejeti ukrepe takšne narave, da bo z njimi uspel zagotoviti, da bo televizijski program TV 3 predvajan v skladu s programskimi zahtevami, ki izhajajo iz njegovega veljavnega dovoljenja. V tem istem roku mora zavezanec agencijo tudi obvestiti o odpravljenih nepravilnostih in sprejetih ukrepih ter ji v ta namen posredovati zahtevana dokazila.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava