Skoči do osrednje vsebine

Odločba 06121-31/2023/4

Številka odločbe: Odločba 06121-31/2023/4
Naziv odločbe: Nadzor nad ugotavljanjem nepravilnosti pri spoštovanju določb drugega odstavka 19. člena ZAvMS
Zavezanec:
Datum izdaje odločbe:
Vrsta odločbe: Inšpekcijski nadzor

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije je zoper družbo POP TV, d.o.o., kot izdajateljico televizijskega programa Kanal A,vodila postopek inšpekcijskega nadzora nad spoštovanjem določb drugega odstavka 19. člena Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah (ZAvMS), ki določa, da je prikrito avdiovizualno komercialno sporočilo prepovedano. Na podlagi ugotovljenih nepravilnosti je agencija izdajateljici z odločbo odredila, da mora v roku petnajst (15) dni zagotoviti ustrezne ukrepe in druge aktivnosti, ki bodo v programskih vsebinah Svet, predvajanih v televizijskem programu Kanal A, preprečili prikrito oglaševanje oziroma predvajanje avdiovizualnih komercialnih sporočil, ki se ne povsem jasno prepoznajo kot taka, ter s sprejetimi ukrepi seznaniti vse odgovorne za pripravo programskih vsebin in vse, ki pri pripravi in realizaciji programskih vsebin sodelujejo. Izdajateljica mora najkasneje v dvajsetih (20) dneh agencijo pisno obvestiti o sprejetih ukrepih in drugih aktivnostih v zvezi z izpolnitvijo obveznosti.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava