Skoči do osrednje vsebine

Odločba 06121-2/2024/4

Številka odločbe: Odločba 06121-2/2024/4
Naziv odločbe: Nadzor nad ugotavljanjem nepravilnosti pri spoštovanju določb drugega odstavka 19. člena ZAvMS
Zavezanec:
Datum izdaje odločbe:
Vrsta odločbe: Inšpekcijski nadzor

Agencija je zoper Planet TV, d.o.o. kot izdajatelja televizijskega programa Planet TV vodila postopek inšpekcijskega nadzora nad spoštovanjem določb drugega odstavka 19. člena Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah (ZAvMS), ki določa, da je prikrito avdiovizualno komercialno sporočilo prepovedano. Na podlagi ugotovljenih nepravilnosti je agencija izdajatelju z odločbo odredila, da mora v roku petnajst (15) dni sprejeti ustrezne ukrepe in izvesti druge aktivnosti, s katerimi bo v programski vsebini Jutro na Planetu, predvajani na televizijskem programu Planet TV, prenehal s predvajanjem prikritih avdiovizualnih komercialnih sporočil, ter da mora v istem roku s sprejetimi ukrepi seznaniti vse odgovorne za pripravo programske vsebine Jutro na Planetu in vse, ki pri pripravi in realizaciji te programske vsebine sodelujejo. Izdajatelj mora najkasneje v dvajsetih (20) dneh agencijo pisno obvestiti o sprejetih ukrepih in izvedenih aktivnostih v zvezi z izpolnitvijo obveznosti ter o načinu seznanitve odgovornih za pripravo programske vsebine Jutro na Planetu in vseh, ki pri pripravi in realizaciji te programske vsebine sodelujejo.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava