Skoči do osrednje vsebine

Odločba 06121-2/2023/5

Številka odločbe: Odločba 06121-2/2023/5
Naziv odločbe: Nadzor nad ugotavljanjem nepravilnosti pri izvajanju prve alineje 9. člena ZAvMS (prepoved spodbujanja nasilja ali sovraštva)
Zavezanec:
Datum izdaje odločbe:
Vrsta odločbe: Inšpekcijski nadzor

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije je zoper zavezanca TV 3 d.o.o., Šmarska cesta 5, 6000 Koper - Capodistria, kot izdajatelja televizijskega programa TV 3, vodila postopek inšpekcijskega nadzora zaradi nespoštovanja določb prve alineje 9. člena Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah (ZAvMS).

Agencija je v dokaznem postopku ugotovila kršitev spodbujanja sovraštva do skupine oseb ali člana take skupine na podlagi spola. To je zavezanec storil tako, da sta voditelj in gostujoči komentator v oddaji, posneti na podlagi predhodno pripravljenega scenarija, tj. vnaprej izbrane teme ter načina njene obravnave, v tem kontekstu tudi izbora gosta, vsebinskih izhodišč in uporabljenega besedišča, razširjala žaljiv, izključevalen in diskriminatoren, na podlagi osebne okoliščine spola temelječ govor, ter v ta namen dehumanizirala ženski spol, s čimer sta govorca (s tem pa tudi sama oddaja) prestopila namen obravnave za javnost pomembne teme ter spodbujala občutke zavrnitve, nesprejemanja in sovraštva do skupine oseb ali člana take skupine na podlagi spola. Zavezanec je s tem izvedbenim dejanjem prek svojega televizijskega programa širil diskriminatorne ideje in pri gledalcih spodbujal občutke sovraštva do skupine oseb ali člana take skupine na podlagi spola, s čimer je kršil prvo alinejo 9. člena ZAvMS.

Zavezancu je bilo na podlagi tako ugotovljenega dejanskega stanja z odločbo odrejeno, da mora s kršitvijo prenehati, in sicer tako da:

  1. v roku treh dni od vročitve odločbe zagotovi, da bo ob vsakem morebitnem ponovnem predvajanju televizijske oddaje »Faktor, #784: Faktor profil: Urška Klakočar Zupančič«, 20. 10. 2022, 19:15:55–20:00:10, v celoti ali v delu ali kot del druge programske vsebine, bodisi v televizijskem programu TV 3 bodisi v drugem televizijskem programu, ali v primeru, ko je oddaja dostopna v katalogu avdiovizualne medijske storitve na zahtevo, ki je pod uredniško odgovornostjo ponudnika, ves čas in v vsakem trenutku predvajanja oddaje objavljeno jasno prepoznavno tekstovno obvestilo z vsebino: »V oddaji je bilo s strani Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije ugotovljeno spodbujanje sovraštva do skupine oseb ali člana take skupine na podlagi spola.« V primeru, da zavezanec oddaje ne opremi z zgoraj navedenim obvestilom, mora zagotoviti, da zadevna oddaja ali njen del ne bo ponovno predvajan v televizijskem programu TV 3 oziroma drugem televizijskem programu ali dostopen v katalogu avdiovizualne medijske storitve na zahtevo, ki je pod uredniško odgovornostjo ponudnika, in
  2. v roku tridesetih dni od vročitve odločbe sprejme ustrezne ukrepe in druge aktivnosti po svoji presoji na podlagi lastnega internega dokumenta z naslovom »Smernice ravnanja za preprečitev spodbujanja k neenakopravnosti in nestrpnosti v televizijskem programu TV3«, z dne 5. 7. 2021, s katerim se je zavezanec med drugim zavezal tudi k preprečevanju spodbujanja k spolni neenakopravnosti in izzivanja spolnega sovraštva v televizijskem programu TV 3. Po potrebi tudi revidira in ustrezno dopolni besedilo dokumenta.      

Zavezanec mora v postavljenem roku tridesetih dni od vročitve odločbe obvestiti agencijo o odpravljenih nepravilnostih in sprejetih ukrepih, na način, določen v odločbi.

 

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava